защо да избера GPS проследяване на СЛЕДА GPS
Photo Credit: Unsplash

СЛЕДА е много повече от софтуерен продукт за управление и контрол на автопарк в реално време, който автоматизира дейностите, свързани с обслужването и поддръжката на превозните средства във всяко едно предприятие.

СЛЕДА GPS е цялостна система за управление и наблюдение на Вашия транспорт, която улеснява взимането на важни стратегически и бизнес решения.

Основно преимущество на СЛЕДА е именно насочеността към контролиране на разходите по транспорта и горивото.

Това е от първостепенно значение за Вашия бизнес и Ви помага при планирането на бюджета и правилното му усвояване.

В резултат на информацията, която получавате от нашите справки, отчети и анализи, Вие добивате ясна представа за начина, по който се образуват Вашите разходи и възникналите злоупотреби на вашите водачи.

Това е първата и най-важна стъпка към тяхното понижение.

Със СЛЕДА, Вие оптимизирате работата на превозните средства, следите изразходването на гориво и времето за придвижване. Всичко това постигате чрез лесен и удобен, отдалечен достъп.

Това предимство прави нашите продукти подходящи за всеки бизнес и всяка дейност, особено в сферата на транспортните услуги.Предлаганите софтуерни платформи СЛЕДА може да се ползват на стационарен компютър или на мобилни устройства –смартфони ,таблети…