GPS улеснение за бизнеса
Photo Credit: Unsplash

Системата СЛЕДА GPS за проследяване Ви предоставя широк набор от справки и статистики, с които ще имате възможност да следите за правилното функциониране на процесите и дейностите във Вашата фирма.

Въвеждайки СЛЕДА като платформа за проследяване, Вие спестявате време и средства

  • проследявайки в реално време Вашите превозни средства и маршрутите, по които те оперират,
  • както и точно изразходеното количество гориво за всеки курс или за избран от Вас период.

По този начин Вие ще може да премахнете злоупотребите с гориво и работно време и ще използвате в по-голяма степен потенциала на фирмените си ресурси.