Воден транспорт, GPS проследяване на кораби
Изображение: Pixabay

Водният транспорт е от голямо значение за развитието на различни бизнес области, тъй като често е най-оптималният начин за доставка на насипни товари.

Пътническите кораби също превозват хиляди хора всеки ден, а разходът на гориво се изчислява в тонове.

Ето защо въвеждането на системи за спътниково наблюдение във водния транспорт дава значителен икономически ефект поради елиминиране на случаите на източване на гориво и прекомерен разход.

Тракерите ползвани от СЛЕДА GPS може да се инсталира на плавателни съдове с различен тонаж, за да се осигури контрол върху движението и спирките на водния транспорт дори в най-отдалечените райони на света.

Използването на спътниковото наблюдение във водния транспорт позволява не само да се намалят транспортните разходи, но и значително да се повиши безопасността на превоза на товари.