Пътно строителство, GSP проследяване при строителство на пътища, магистрали
Изображение: Pixabay

Строителството е сложна, финансово интензивна индустрия и е невъзможно да си го представим без превозни средства и голям брой специално оборудване, чийто контрол върху работата е много труден без използването на иновативни технологии.

Ето защо ръководителите на строителни компании все повече достигат до разбирането, че е възможно значително да се намалят разходите чрез въвеждане на модерни и функционални системи за автоматизиране на различни бизнес процеси.

Спътниковата система СЛЕДА GPS осигурява на транспорта в строителната индустрия надежден и ефективен инструмент, който позволява

  • да оптимизирате дейността на компанията,
  • да се получава надеждна информация за разхода на гориво
  • да се следи работното време на шофьорите и да се откриват случаи на неразрешено използване на транспорт от недобросъвестни служители.

Оборудването, предлагано от компанията Електронинвест ООД е основата за изграждане на информационна и функционална система за спътниково наблюдение на транспорта, което осигурява основно предимство в конкурентната строителна индустрия.