GPS проследяване при Сметосъбиране
Изображение: Pixabay

СЛЕДА GPS може да осигури надежден начин за следене работния режим на машините.

Управлението на МПС за сметосъбиране, обикновено, се съсредоточава върху:

  • контрол на маршрутите и
  • контрол на вдигането(изпразването) на контейнерите за смет.

Доброто планиране на маршрутите, съответния брой контейнери, времето за тяхното събиране и почистването им спомагат за намаляване на разходите и ясна представа за извършената работата.

При желание от страна на потребителя ,може да се добавят допълнителни възможности –

  • идентификация на кофи,
  • измерване на теглото им,
  • следене на запълване на сметохранилища.