Автомобилен превоз на товари, GSP проследяване на камиони и автомобили
Изображение: Pixabay

Бизнесът с камиони изисква значителни транспортни разходи. Следователно контролът върху движението на превозните средства и разхода на гориво е основната посока, която позволява стабилното развитие на компанията.

Инсталирането на системи за спътниково наблюдение дава възможност да се видят всички недостатъци в работата на шофьорите, своевременно да се идентифицират слабите места при планирането на транспортните разходи и да се коригира управлението на флота от камиони.

Системата ви позволява да използвате максималните възможности на GLONASS / GPS мониторинг за решаване на следните задачи:

 • Икономия на гориво
 • Подобряване на безопасността на превоза на товаримия на гориво
 • Осигуряване на логистика точно навреме
 • Получаване на надеждни доклади и бързо откриване на нарушения от шофьори;
 • Намаляване на разходите за ремонт на транспорните средства и осигуряване на щадящ режим на неговата работа;
 • Цялостен контрол върху процеса на транспортиране на стоки

Всички тези задачи ще бъдат подпомогнати от системата за наблюдение “СЛЕДА GPS “от компанията ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ

Можете да контролирате местоположението в реално време от всяко устройство с достъп до Интернет.

Благодарение на инсталирането на датчици за ниво на гориво ще знаете

 • точно колко гориво е изразходвано
 • какъв е бил средният разход,
 • обем,
 • време,
 • място на източване и зареждане;

При наблюдение на СЛЕДА ще можете предотвратите превишаването на скоростта.

Можете да научите за превишената скорост по всеки удобен начин:

 • в отчета за всеки период от време през годината;
 • SMS известие до телефона;
 • известие по имейл;
 • онлайн в програмата за наблюдение;

Нашата система ще ви позволи да контролирате действителното посещение на пунктовете.

Често, дори при натоварен работен график, шофьорите успяват да намерят време за 2-часов обяд, сън и да решат лични проблеми и проблеми.

Всичко това се изразява в недоволство от страна на

 • контрагентите,
 • глоби,
 • санкции и дори прекъсване на договорните отношения

- сроковете не се спазват и конкурентите не спят.

Инсталирането на платформата на СЛЕДА GPS ще намали времето за доставка,ще оптимизира маршрута и ще използва оборудването възможно най-ефективно.

Без система за наблюдение е почти невъзможно да се получи реална картина на дейността на компанията, защото много често шофьорите предоставят на мениджърите неточна информация за работата им, която не може да бъде проверена по никакъв начин.

В резултат на това превозвачите редовно се оказват в ситуация, в която реалните доходи са значително по-ниски от планираните.

Системата СЛЕДА GPS е разработена,отчитайки нуждите на съвременния пазар за превоз на товари и е ефективен инструмент за оптимизиране на дейността на компанията.

Ние инсталираме GPS/GLONASS система за проследяване на всички основни видове превозни средства,използвани при превоз на товари.