България, София - 1000
ул. "Княз Борис I" № 162
Нац. тел.: 0700 1 6969
(02) 9815928, (02) 9831551
electroninvest@gmail.com
БългарскиМакедонскиSerbianTurkish (Turkiye)English
 

logo_ei_bg

 

Области за приложение на GPS системите от Електронинвест:

Транспорт и логистика, Дистрибуция, Обществен транспорт, Сметосъбиране Водоснабдяване и канализация, Куриери, Такси компании, Превоз на опасни товари, Охранителна дейност, Селскостопанска техника, Пътностроителна техника, Селскостопанска авиация, Складово стопанство, Воден транспорт, Минно-добивно дело.
rss-icon
youtube_3d g_3d twitter_3d facebook_3d
My status
bg_top_logo43
Устройства за животни ПДФ Печат Е-мейл

GPS/GSM нашийник за ловни кучета EDT-99

dogtracker

GPS/GSM нашийникът ЕDT-99 служи за предаване на информация на ловеца на различни параметри от лова на ловни кучета – като местоположението им ,скорост ,гласова връзка помежду им, отстояние спрямо предварително зададена точка-например автомобила. За разлика от аналогичните устройства, които използват радио-комуникация, този нашийник комуникира с GSM -a на собственика и затова няма ограничение на разстоянията.Устройството се състои от GSM/GPS модул,3G сензор,вибратор,високоговорител,микрофон,генератор на краткотрайни електрически импулси и акумулаторна батерия тип Li Poli. Същевременно ловецът има възможност ,както да говори на кучето ,така и да праща специфични команди(кодови комбинации) със своя мобилен телефон с помощта на DTMF тонове.Разбира се, за да може кучето да изпълни тези команди ,трябва да е преминало предварително обучение при съответен треньор.Въздействието върху ловното куче се извършва от ЕDT-99 и се състои в комбинация от звукови и вибрационни сигнали с различна продължителност ,които се определят от изпратената DTMF команда от ловеца. Командите съдържат едноцифрено число и завършват със символа ”#”, например “1” +”#”. По този начин могат да се подават до 10 команди. Команда “0” +”#” връща SMS съобщение с текущата локация на кучето. Команди съдържащи цифрите от 1 до 9 генерират звуков сигнал с различна честота в диапазона 300...3000Hz и продължителност от 1,0 до 9,9 сек. При желание звуковия сигнал се допълва с вибрация. Параметрите на звуковия сигнал се настройват индивидуално за всяка команда. Като опции са достъпни възможността за генериране на определени мелодии и двупосочна гласова комуникация с кучето.Качеството на връзката е достатъчно добро ,така че кучето да разпознае гласовата команда от своя стопанин. EDT 99 е разположено във влагонепроницаема кутия и има възможност за дистанционно преконфигуриране със SMS или GPRS. GPS/GSM нашийникът ЕDT-99 служи за предаване на информация на ловеца на различни параметри от лова на ловни кучета – като местоположението им ,скорост ,гласова връзка помежду им, отстояние спрямо предварително зададена точка-например автомобила. За разлика от аналогичните устройства, които използват радио-комуникация, този нашийник комуникира с GSM -a на собственика и затова няма ограничение на разстоянията.Устройството се състои от GSM/GPS модул,3G сензор,вибратор,високоговорител,микрофон,генератор на краткотрайни електрически импулси и акумулаторна батерия тип Li Poli. Същевременно ловецът има възможност ,както да говори на кучето ,така и да праща специфични команди(кодови комбинации) със своя мобилен телефон с помощта на DTMF тонове.Разбира се, за да може кучето да изпълни тези команди ,трябва да е преминало предварително обучение при съответен треньор.Въздействието върху ловното куче се извършва от ЕDT-99 и се състои в комбинация от звукови и вибрационни сигнали с различна продължителност ,които се определят от изпратената DTMF команда от ловеца. Командите съдържат едноцифрено число и завършват със символа ”#”, например “1” +”#”. По този начин могат да се подават до 10 команди. Команда “0” +”#” връща SMS съобщение с текущата локация на кучето. Команди съдържащи цифрите от 1 до 9 генерират звуков сигнал с различна честота в диапазона 300...3000Hz и продължителност от 1,0 до 9,9 сек. При желание звуковия сигнал се допълва с вибрация. Параметрите на звуковия сигнал се настройват индивидуално за всяка команда. Като опции са достъпни възможността за генериране на определени мелодии и двупосочна гласова комуникация с кучето.Качеството на връзката е достатъчно добро ,така че кучето да разпознае гласовата команда от своя стопанин. EDT 99 е разположено във влагонепроницаема кутия и има възможност за дистанционно преконфигуриране със SMS или GPRS.

button1_bg


GPS модул EBT-28

ebt_28big

EBT-28– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 0.7-1.4 кг. Такива са едрите соколи - сокол скитник (Falco peregrinus), ловен сокол (Falco cherrug), далматински сокол (Falco biarmicus) и др.С оглед биологията на соколите и спецификата на ловуването им, поставянето на предаватели на такива видове трябва да се съобрази с индивидуалното тегло на конкретния индивид и то трябва да е в описаният диапазон. Предавателите от този клас са подходящи и за видовете голям ястреб (Accipiter gentilis), осояд (Pernis apivorus), обикновен мишелов (Buteo buteo), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), бял ангъч (Tadorna tadorna) и др. Възможно е използването на предавателите и за маркиране на индивиди от вида малка бяла чапла (Egretta garzetta), като въпреки по-малкото тегло на птиците от този вид, с оглед характера на полета им, този клас предаватели не биха създали проблем с придвижването и оцеляването на птиците. С изключение на ЕВТ-28, останалите класове предаватели са подходящи за птици, с по-бавен и преобладаващо реещ се полет и позволяват да се надвишава общоприетия критерии за маса на предавателя до около 3% от теглото на птицата, без това да се окаже рисково за птиците.

button1_bg


GPS модул EBT-45

ebt_45big

EBT-45 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 1.4-2.2кг. Видове подходящи за маркиране с предаватели ЕВТ-45 са белоопашат мишелов (Buteo rufinus), малък креслив орел (Aquila pomarina), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), черен щъркел (Ciconia nigra) и др.

button1_bg


GPS Модул EBT-90

ebt_90big

EBT-90 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло над 4 кг. Видове подходящи за маркиране с предаватели ЕВТ-90 са едрите лешояди- белоглав лешояд (Gyps fulvus), черен лешояд (Aegypius monachus), брадат лешояд (Gypaetus barbatus), както и къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), ням лебед (Cygnus olor) и др. Възможно е на птица подходяща за маркиране с предаветел от съответния клас да се поставя и предавател от по-нисък клас. Това следва да бъде съобразено с големината на перата на вида който ще се маркира. По-големите класове предаватели са с по-големи размери, позволяващи покриването от перата и съответно намаляване на ефективната площ на слънчевия панел да не окаже съществено въздействие върху енергийния баланс на предавателя.Когато се използва по-нисък клас предавател е възможно големината на перата на съответния вид птица да влоши енергийния баланс на предавателя. Затова е препоръчително за всички видове птици да се използва съответстващия им клас предаватели.

button1_bg


GPS модул от серията ЕМТ

emt400big

GPS/GSM/VHF МОДУЛ НАШИЙНИК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДИВИ БОЗАЙНИЦИ:Тракерите – нашийници (Collars for mammals) от серията ЕМТ са предназначени за локализиране и проследяване на малки, средни и едри диви бозайници с различен диапазон на теглото като рисове (Lynx lynx), благороден елен (Cervus elaphus), дива коза (Rupicapra rupicapra), кафява мечка (Ursus arctos) и др. с цел изследване на техния хабитат и миграция. Продукта е съвместно дело между Електронивест и водещи природозащитни организации в България - „Българска фондация биоразнообразие” и сдружение за дива природа „Балкани”. С помощта на вградения съвременен GPS приемник, получените данни са от изключително висока точност и могат точно да възпроизведат пътищата за преминаване и поведенческитe модели на животните навсякъде по света. Използваните компоненти с най-ниска консумация дават възможност нашийниците да работят безпроблемно за много дълъг период и да изпратят огромно количество данни. Зададените многобройни режими за работа и изпращане на данни, позволяват максимално точно да се изпълнят задачите на научните изследвания и програми. Режимите могат да се сменят от потребителите с помощта на мобилен телефон. С мобилният телефон потребителят може и лесно да провери за текущото състояние на тракера – режим на работа и местоположението на животното. Данните се съхраняват в енергонезависима памет и се изпращат по няколко канала: към GSM-модем със SMS съобщения; FTP сървър; към сървър по GPRS канал. Маркерният радио-предавател излъчва периодично кратки радиоимпулси, които служат за локализиране в близост на животното на терен с помощта на радио-пеленговане. Антената е монтирана в нашийника и не пречи на животното по никакъв начин. Електронинвест предлага напълно завършена услуга, като предоставя готовите данни на клиента за целият период от договора без никакви ограничения. Възможни са и гъвкави варианти, като изграждане на сървър и БАЗА ДАННИ при клиента. Електронинвест предлага и уникалната възможност за разработка на GPS/GSM тракери за проследяване на животни по специално задание и функционалности на клиента.

button1_bg

 
Тел: 0700 1 6969; Е-майл: electroninvest@gmail.com © 2009-2012 Електронинвест ООД Всички права запазени. Архив
www.electroninvest.com, www.electroninvest.eu, www.navigon.bg, www.electron-gps.com, www.electronbg.com, www.sleda.bg, www.sleda.eu