Начало

България, София - 1000
ул. "Княз Борис I" № 162
(02) 9815928, (02) 9831551

electroninvest@gmail.com

БългарскиМакедонскиSerbianTurkish (Turkiye)English
 
 
rss-icon
youtube_3d g_3d twitter_3d facebook_3d
My status
Проследување на пратки и товари
Како да ја контролираме доставката на некоја важна пратка? Како да добиете сликовито целосна претстава за секој автомобил без да е потребно да го опремите целиот автопарк?

Решението е скришо набљудување со помош на на нашите уреди кои може да се менуват!

"ЕМ 5" има здрав, и отпорен на удар и вода корпус. Монтираната LIOH батерија овозможува  предавање на координати  ов зависимост од режимот на работа и до 60 дена.

Опис

• Контролирајте ја доставката со помош на уред кој е монтиран на самата пратка или на возилото.Тој ќе ве информира цело време за курсот на движење и многу-пати во непредвидени ситуации може да е од голема полза..
• Направете избор за тоа кои автомобили од вашиот авто-парк и во каков редослед ќе ги проследите. Монтирањето на уредот ќе ви одземе само неколку секунди,а компактните размери ке овозможат тој да остане незабележан.

Можности

Варијанти  за лоцирање на местоположба:
• Периодична проверка на  местоположбата
Проверката на  координатите се прави  автоматски, на определен интервал од време и  тоа многократно ја зголемува точноста на податоците. Резултатите од пребарувањето  и отчетите са  достапни во интерфејсот «Следа» на нашиот сајт www.sledi.me. Периодот за кој да се прави отчитувањето се задава предходно от корисникот  и може да е функција на времето, разстојанието и/или двете!

Добиена информација:
• Историја на движењето
Сите добиени координати се зачувуваат во базата податоци на системата.Ако сакате да проследите некој изминат маршут тоа можете лесно да го направите и соодветно видите на картата.
• SMS-барање за местоположба.  Можете да ја откриете местоположбата на  објектот кој го проследување, со испраќање на  SMS од својот  мобилен телефон. Информацијата за вашето барање ќе ја добиете во обратен  и ќе содржи точната адреса и координатите зжкаде што се наоѓа бараниот објек.( со точност до број на куќа).
• Таблична  справка
Таблична  справка содржи информација за  времето и адреста на  секоја добиена пратка, брзината, времето  за престој, посетените објекти, изминатите километри за секој период од време оделно.Точноста и прецизноста на податоците е во дирекна зависност от фрекфенцијата на  податоците кои се испраќаат. Тоа може да се зададе од секој корисник.

Забелешка:
1. За да искористите нашите интернет услуги, посетете не на  www.sledi.me и внесете го името и паролата на соодветниот корисник.
2. За да ги искористите  SMS –  услугите е  необходно да испратите  SMS – порака  со  внесен телефонски број на мобилниот телефон.

Опрема

Уникатниот уред "ЕМ 5" има здрав ,и отпорен на удар и вода корпус.Монтираната LIOH батерија овозможува  предавање на координати  ов зависимост од режимот на работа и до 60 дена .Има моќни магнети ,коишто овозможуваат да се лепи за метални површини и при тоа де е функционален исто што и другите уреди за контрола на транспортот.
Модул ЕМ 5
• Здрав херметички корпус
• Моќни магнети за здраво прицврстување на уредот
• Батерија: LIOH акумулаторна 6000mAh

Пакет од 1000 барања за 1 месец Пакет од 1500 барања за 3 месец
Цена 32 EUR 47 EUR
Број SMS 1000 1500
Број на побарани справки По избор на корисникот По избор на корисникот
Рок на користење на услугата 1 мес од последното плаќање 3 мес од последното плаќање

Во уредот се поставува SIM-карта на Електронинвест . Пресметувањето на балансот, необходен извршените услуги за мониторинг, исто така се прави од фирма Електронинвест

 

 
Тел: (+359 2) 9815928, (+359 2) 9831551; Е-майл: electroninvest@gmail.com © 2009-2012 Електронинвест ООД Copyright. Archive
www.electroninvest.com, www.electroninvest.eu, www.navigon.bg, www.electron-gps.com, www.electronbg.com, www.sleda.bg, www.sleda.eu